top of page
Merdiven boşluğu el sıkışma

Hizmetlerimiz

A&B Hukuk Bürosu / Counsellors olarak; sizlere üst düzey bir hukuki danışmanlık hizmeti sunmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Genç ve dinamik ekibimiz ile birlikte, müvekkilerimize hizmet verdiğimiz bütün alanlarda, kaliteli ve çözüm odaklı hizmetler sunma konusunda son derece kararlıyız.

Aile Hukuku

A&B Hukuk Bürosu, boşanma ve ayrılık davaları, velayet davaları, nafaka davaları, evlat edinme, mal paylaşımı ve mal rejim davaları alanlarında hizmet vermektedir.

İcra ve İflas Hukuku

A&B Hukuk Bürosu, alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapmaktadır.

Ticaret Hukuku

A&B Hukuk Bürosu, şirketlerin alacak davaları, haksız rekabet davaları, iflas ve iflas erteleme davaları, marka ve patent başvuru ve davaları, ticaret unvanına tecavüzün önlenmesi davaları ve ticaret hukukundan doğan tüm davalarda avukatlık hizmeti vermektedir.

Vatandaşlık Hukuku

A&B Hukuk Bürosu, amaçları ve hukuki misyonu ışığında; çözüm odaklı yaklaşım anlayışıyla yabancı vatandaşlara 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında kaliteli hizmet desteği sağlamaktır.

Ceza Hukuku

A&B Hukuk Bürosu, müvekkillerine soruşturma aşamasından itibaren gereksinim duyulan her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmetini sağlamaktadır.

İş Hukuku

A&B Hukuk Bürosu, müvekkillerinin istihdam sürecinin başladığı andan sona erdiği ana kadar bütün prosedürün yasal düzenlemelere uygun yerine getirilmesini sağlamakta ve gerekli görüldüğü durumlarda müvekkil uygulamasının mevzuata uygunluğu için yeniden tanzim edilmesine destek vermektedir.

Enerji Hukuku

A&B Hukuk Bürosu, Enerji Sektöründe Faaliyet Gösteren firmalara finansman, danışmanlık, kurum onayları, proje danışmanlığı, projelerin yürütülmesi, enerji hukukuna dair yasal düzenlemeler konusunda dava ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

bottom of page